Αυτές οι φωτογραφίες των πρώτων Drag Queen θα σας συνταράξουν
February 27, 2016 (No Comments) by AXa

Πριν τον θρυλικό πλέον RuPaul και όμως υπήρχαν drag queens ή ‘queens’ όπως ήταν γνωστές την εποχή εκείνη, οι οποίες συγκέντρωναν αρκετή προσοχή κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αρκετές από αυτές όπως ο Brigham Morris Young ως Madam Pattirini και ο ηθοποιός Julian Eltinge, έτυχαν σημαντικής αναγνώρισης και επιτυχίας και η μεταμόρφωση τους σε γυναίκες για λόγους ψυχαγωγίας ήταν πλήρως αποδεκτή.

victorian era01

victorian era12

 

victorian era02

 

victorian era03

 

victorian era04

 

victorian era05

victorian era06

victorian era07

victorian era08

victorian era09

victorian era10

victorian era11

 

L0035132 PP/KEB/E/6/4, Man seated, wearing ladies shoes and stockingsCredit: Wellcome Library, London. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://wellcomeimages.orgMan seated, wearing ladies shoes and stockings, ruffle or lace edged open top (bare chested) and shorts or skirt, holding up an open fan. He is seated on a table with his feet resting on a stool.Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), professor of psychiatry at Graz and Vienna, and pioneer of the systematic study of sexual deviation.PhotographLate 19th century Krafft-Ebing, Professor Richard Freiherr von Photographs, n.d.; 1896Published: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

victorian era14

victorian era15

victorian era16

L0031641 PP/KEB/E/6/1, Man seated, wearing corset and holding whipCredit: Wellcome Library, London. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://wellcomeimages.orgPhotograph of a man with a moustache dressed in women's clothing; he is wearing an exotic costume with corset type doublet and hose, carrying a whip.Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), professor of psychiatry at Graz and Vienna, and pioneer of the systematic study of sexual deviation.PhotographKrafft-Ebing, Professor Richard Freiherr von Photographs, n.d.; 1896Published: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

victorian era18

victorian era19

victorian era20

victorian era21

victorian era22

victorian era23

victorian era24

victorian era25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Αυτές οι φωτογραφίες των πρώτων Drag Queen θα σας συνταράξουν
February 27, 2016 (No Comments) by AXa

Πριν τον θρυλικό πλέον RuPaul και όμως υπήρχαν drag queens ή ‘queens’ όπως ήταν γνωστές την εποχή εκείνη, οι οποίες συγκέντρωναν αρκετή προσοχή κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αρκετές από αυτές όπως ο Brigham Morris Young ως Madam Pattirini και ο ηθοποιός Julian Eltinge, έτυχαν σημαντικής αναγνώρισης και επιτυχίας και η μεταμόρφωση τους σε γυναίκες για λόγους ψυχαγωγίας ήταν πλήρως αποδεκτή.

victorian era01

victorian era12

 

victorian era02

 

victorian era03

 

victorian era04

 

victorian era05

victorian era06

victorian era07

victorian era08

victorian era09

victorian era10

victorian era11

 

L0035132 PP/KEB/E/6/4, Man seated, wearing ladies shoes and stockingsCredit: Wellcome Library, London. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://wellcomeimages.orgMan seated, wearing ladies shoes and stockings, ruffle or lace edged open top (bare chested) and shorts or skirt, holding up an open fan. He is seated on a table with his feet resting on a stool.Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), professor of psychiatry at Graz and Vienna, and pioneer of the systematic study of sexual deviation.PhotographLate 19th century Krafft-Ebing, Professor Richard Freiherr von Photographs, n.d.; 1896Published: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

victorian era14

victorian era15

victorian era16

L0031641 PP/KEB/E/6/1, Man seated, wearing corset and holding whipCredit: Wellcome Library, London. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://wellcomeimages.orgPhotograph of a man with a moustache dressed in women's clothing; he is wearing an exotic costume with corset type doublet and hose, carrying a whip.Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), professor of psychiatry at Graz and Vienna, and pioneer of the systematic study of sexual deviation.PhotographKrafft-Ebing, Professor Richard Freiherr von Photographs, n.d.; 1896Published: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

victorian era18

victorian era19

victorian era20

victorian era21

victorian era22

victorian era23

victorian era24

victorian era25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>