Αυτός ο Βραζιλιάνος μηχανικός θα σας κάνει να θέλετε να αλλάξετε λάδια
February 28, 2016 (No Comments) by AXa

Ο δρόμος μακρύς και ενώ έχετε ταξιδέψει όλο το βράδυ η μηχανή σας βγάζει ατμούς. Αρχίζετε να εκνευρίζεστε για την κακοτυχία σας και καλείται το κοντυνότερο συνεργείο αυτοκινητών. Λίγη ώρα μετά σκάει μύτη το αγόρι αυτό. Και τα νεύρα φεύγουν μαγικά.

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.00 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.12 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.27 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.07 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.18 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.25 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.40 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.18 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.09 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.16 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.41 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.49 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.03 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.44 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.25 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.40.40 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.50 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.57 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.57 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.34 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Αυτός ο Βραζιλιάνος μηχανικός θα σας κάνει να θέλετε να αλλάξετε λάδια
February 28, 2016 (No Comments) by AXa

Ο δρόμος μακρύς και ενώ έχετε ταξιδέψει όλο το βράδυ η μηχανή σας βγάζει ατμούς. Αρχίζετε να εκνευρίζεστε για την κακοτυχία σας και καλείται το κοντυνότερο συνεργείο αυτοκινητών. Λίγη ώρα μετά σκάει μύτη το αγόρι αυτό. Και τα νεύρα φεύγουν μαγικά.

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.00 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.12 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.27 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.07 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.18 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.25 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.40 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.18 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.09 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.16 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.41 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.49 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.43.03 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.44 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.25 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.40.40 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.50 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.41.57 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.57 AM

Screen Shot 2016-02-26 at 8.42.34 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>