Η εικόνα που άλλαξε την πολιτική γυμνού στα social media
August 4, 2015 (No Comments) by @Sector

Ένας δικαστής, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Παρισιού, έκρινε ότι το Facebook είναι υπόλογο στο γαλλικό δίκαιο όταν ένας Γάλλος δάσκαλος μήνυσε την ιστοσελίδα επειδή απαγόρευσε μια εικόνα που είχε αναρτηθεί από εκείνον και ήταν το διάσημο έργο τέχνης του Γάλλου ζωγράφου Courbet «Η Καταγωγή του Κόσμου». Ο πίνακας θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανόνες του facebook για το γυμνό και διαγράφηκε. Είναι ο εικονιζόμενος παρακάτω.

d0001bc6af33813d7b3d05172d877947_efe1c386f39cac65ad7e07f67fae86d52000x1330_quality99_o_19mfldq7v20u1bqa1d982a31cg3uk

Οι δικηγόροι του Facebook υποστηρίζουν ότι οι τέτοιου είδους διαφορές πρέπει να επιλύονται στα δικαστήρια της Καλιφόρνια όπου εδρεύει το facebook και υπάρχει ρήτρα που το αναφέρει σε όσους γίνονται μέλη του.

Τώρα, ο Γάλλος δικαστής θεωρεί αυτή τη ρήτρα «καταχρηστική», ενώ ο δικηγόρος του δασκάλου σημειώνει ότι οι 22 εκατομμύρια χρήστες της Γαλλίας  θα πρέπει να «προσφεύγουν στο γαλλικό δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς τους με το facebook».

Tο Facebook, μετά από αυτή την υπόθεση, η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει νομικά, έχει εκδώσει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το γυμνό. Τώρα, επιτρέπονται “Φωτογραφίες της ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλης τέχνης που απεικονίζουν γυμνά στοιχεία”. Πάντως, το Facebook αρνήθηκε να πει εάν η κίνηση αυτή υπαγορεύθηκε από τη συγκεκριμένη νομική υπόθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Η εικόνα που άλλαξε την πολιτική γυμνού στα social media
August 4, 2015 (No Comments) by @Sector

Ένας δικαστής, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Παρισιού, έκρινε ότι το Facebook είναι υπόλογο στο γαλλικό δίκαιο όταν ένας Γάλλος δάσκαλος μήνυσε την ιστοσελίδα επειδή απαγόρευσε μια εικόνα που είχε αναρτηθεί από εκείνον και ήταν το διάσημο έργο τέχνης του Γάλλου ζωγράφου Courbet «Η Καταγωγή του Κόσμου». Ο πίνακας θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανόνες του facebook για το γυμνό και διαγράφηκε. Είναι ο εικονιζόμενος παρακάτω.

d0001bc6af33813d7b3d05172d877947_efe1c386f39cac65ad7e07f67fae86d52000x1330_quality99_o_19mfldq7v20u1bqa1d982a31cg3uk

Οι δικηγόροι του Facebook υποστηρίζουν ότι οι τέτοιου είδους διαφορές πρέπει να επιλύονται στα δικαστήρια της Καλιφόρνια όπου εδρεύει το facebook και υπάρχει ρήτρα που το αναφέρει σε όσους γίνονται μέλη του.

Τώρα, ο Γάλλος δικαστής θεωρεί αυτή τη ρήτρα «καταχρηστική», ενώ ο δικηγόρος του δασκάλου σημειώνει ότι οι 22 εκατομμύρια χρήστες της Γαλλίας  θα πρέπει να «προσφεύγουν στο γαλλικό δίκαιο σε περίπτωση διαφοράς τους με το facebook».

Tο Facebook, μετά από αυτή την υπόθεση, η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει νομικά, έχει εκδώσει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το γυμνό. Τώρα, επιτρέπονται “Φωτογραφίες της ζωγραφικής, γλυπτικής και άλλης τέχνης που απεικονίζουν γυμνά στοιχεία”. Πάντως, το Facebook αρνήθηκε να πει εάν η κίνηση αυτή υπαγορεύθηκε από τη συγκεκριμένη νομική υπόθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>