Πάμε στοίχημα ότι δεν μπορείτε να βρείτε το πάντα σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα;;;
December 31, 2015 (No Comments) by AXa

Τα πάντα φαίνεται να έχουν καταλάβει το ίντερνετ και η μανία να τα εντοπίσουμε εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα. Η παρακάτω φωτογραφία ωστόσο είναι αληθινή και τυγχάνει να περιέχεται σε αυτήν ένα μικρό πάντα. Η κάτοχος της την ανέσυρε από το παρελθόν δεδομένης της φρενίτιδας που επικρατεί τον τελευταίο καιρό. Τώρα τι κάνει ένα πάντα σε μια τέτοια φωτογραφία είναι μια άλλη υπόθεση που αδυνατώ να βρω απάντηση.

πάντα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Πάμε στοίχημα ότι δεν μπορείτε να βρείτε το πάντα σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα;;;
December 31, 2015 (No Comments) by AXa

Τα πάντα φαίνεται να έχουν καταλάβει το ίντερνετ και η μανία να τα εντοπίσουμε εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα. Η παρακάτω φωτογραφία ωστόσο είναι αληθινή και τυγχάνει να περιέχεται σε αυτήν ένα μικρό πάντα. Η κάτοχος της την ανέσυρε από το παρελθόν δεδομένης της φρενίτιδας που επικρατεί τον τελευταίο καιρό. Τώρα τι κάνει ένα πάντα σε μια τέτοια φωτογραφία είναι μια άλλη υπόθεση που αδυνατώ να βρω απάντηση.

πάντα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>