Μαγευτικές εικόνες από ζώα υπό μετανάστευση – (φωτο)
December 14, 2014 (No Comments) by AXa

Το να βλέπουμε ένα ζώο στη φύση μπορεί να μας αρέσει, αλλά φανταστείτε να βλέπετε χιλιάδες να μεταναστεύουν. Αυτές οι απίθανες φωτογραφίες άγριας ζωής θα σας εκπλήξουν. Κάθε χρόνο, πουλιά, ψάρια, ερπετά και κάθε άλλο είδους ζώο μεταναστεύει για μια σειρά από λόγους. Πως όμως ξέρουν που να πάνε; Αν και οι εποχές και οι θερμοκρασίες παίζουν καθοριστικό λόγο, δεν έχει ακόμα κατανοηθεί ο πλήρης μηχανισμός της λειτουργίας της μετανάστευσης τους.

#1 “50 Shades of Ray” in Baja, Mexico

"50 Shades of Ray" in Baja, Mexico

#2 White Ibis

White Ibis

#3 Munk’s Devil Rays In Baja, Mexico

Munk's Devil Rays In Baja, Mexico

#4 Fireflies In Japan

Fireflies In Japan

#5 Greater Flamingoes In Yucatán Peninsula

Greater Flamingoes In Yucatán Peninsula

#6 Monarch Butterflies In Mexico

Monarch Butterflies In Mexico

#7 White Pelicans In Mississippi

White Pelicans In Mississippi

#8 Walruses In Svalbard

Walruses In Svalbard

#9 Red Crowned Cranes Above Hula Lake, Israel

Red Crowned Cranes Above Hula Lake, Israel

#10 The Great Migration Of The Wildebeest Over The Mara River In Northern Serengeti

The Great Migration Of The Wildebeest Over The Mara River In Northern Serengeti

#11 Monarch Butterflies In Mexico

Monarch Butterflies In Mexico

#12 Golden Jellyfish In Palau

Golden Jellyfish In Palau

#13 Pronghorns in Canada

Pronghorns in Canada

#14 Spawn In Taylor Creek, California, USA

Spawn In Taylor Creek, California, USA

#15 Butterflies In Tucabaca, Bolivia

Butterflies In Tucabaca, Bolivia

#16 African Buffaloes

African Buffaloes

#17 Christmas Island Red Crabs

Christmas Island Red Crabs

#18 Roan Antelopes, Namibia

Roan Antelopes, Namibia

#19 Fruit Bats in Zambia

Fruit Bats in Zambia

#20 Locusts In Madagascar

Locusts In Madagascar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Μαγευτικές εικόνες από ζώα υπό μετανάστευση – (φωτο)
December 14, 2014 (No Comments) by AXa

Το να βλέπουμε ένα ζώο στη φύση μπορεί να μας αρέσει, αλλά φανταστείτε να βλέπετε χιλιάδες να μεταναστεύουν. Αυτές οι απίθανες φωτογραφίες άγριας ζωής θα σας εκπλήξουν. Κάθε χρόνο, πουλιά, ψάρια, ερπετά και κάθε άλλο είδους ζώο μεταναστεύει για μια σειρά από λόγους. Πως όμως ξέρουν που να πάνε; Αν και οι εποχές και οι θερμοκρασίες παίζουν καθοριστικό λόγο, δεν έχει ακόμα κατανοηθεί ο πλήρης μηχανισμός της λειτουργίας της μετανάστευσης τους.

#1 “50 Shades of Ray” in Baja, Mexico

"50 Shades of Ray" in Baja, Mexico

#2 White Ibis

White Ibis

#3 Munk’s Devil Rays In Baja, Mexico

Munk's Devil Rays In Baja, Mexico

#4 Fireflies In Japan

Fireflies In Japan

#5 Greater Flamingoes In Yucatán Peninsula

Greater Flamingoes In Yucatán Peninsula

#6 Monarch Butterflies In Mexico

Monarch Butterflies In Mexico

#7 White Pelicans In Mississippi

White Pelicans In Mississippi

#8 Walruses In Svalbard

Walruses In Svalbard

#9 Red Crowned Cranes Above Hula Lake, Israel

Red Crowned Cranes Above Hula Lake, Israel

#10 The Great Migration Of The Wildebeest Over The Mara River In Northern Serengeti

The Great Migration Of The Wildebeest Over The Mara River In Northern Serengeti

#11 Monarch Butterflies In Mexico

Monarch Butterflies In Mexico

#12 Golden Jellyfish In Palau

Golden Jellyfish In Palau

#13 Pronghorns in Canada

Pronghorns in Canada

#14 Spawn In Taylor Creek, California, USA

Spawn In Taylor Creek, California, USA

#15 Butterflies In Tucabaca, Bolivia

Butterflies In Tucabaca, Bolivia

#16 African Buffaloes

African Buffaloes

#17 Christmas Island Red Crabs

Christmas Island Red Crabs

#18 Roan Antelopes, Namibia

Roan Antelopes, Namibia

#19 Fruit Bats in Zambia

Fruit Bats in Zambia

#20 Locusts In Madagascar

Locusts In Madagascar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>