Οι μπαμπάδες μπορεί να μην τα καταφέρνουν τόσο καλά, αλλά έχουν φαντασία – (φωτο)
December 9, 2014 (No Comments) by AXa

Η μητρότητα σίγουρα αλλάζει μια γυναίκα, καθώς τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά αλλάζει τη γυναίκα. Οι μητέρες σίγουρα έχουν άριστη επικοινωνία με τα παιδιά τους, αλλά οι μπαμπάδες μπορούν να έχουν περισσότερη φαντασία, ειδικά όταν δεν θέλουν να χάσουν τη βολή τους. Εξάλλου όταν μπορείς να συνδυάσεις ευθύνη και ψυχαγωγία έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί η πατρότητα να μην είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, όμως αυτοί οι μπαμπάδες φαίνεται πως έχουν βρει τον τρόπο με τα μικρά τους διαβολάκια…

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (21)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (22)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (2)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (3)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (4)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (5)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (6)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (7)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (8)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (9)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (10)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (11)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (12)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (13)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (14)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (15)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (16)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (17)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (18)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (19)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (20)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (23)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (24)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (25)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (26)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (28)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (29)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (30)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (31)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (32)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Οι μπαμπάδες μπορεί να μην τα καταφέρνουν τόσο καλά, αλλά έχουν φαντασία – (φωτο)
December 9, 2014 (No Comments) by AXa

Η μητρότητα σίγουρα αλλάζει μια γυναίκα, καθώς τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά αλλάζει τη γυναίκα. Οι μητέρες σίγουρα έχουν άριστη επικοινωνία με τα παιδιά τους, αλλά οι μπαμπάδες μπορούν να έχουν περισσότερη φαντασία, ειδικά όταν δεν θέλουν να χάσουν τη βολή τους. Εξάλλου όταν μπορείς να συνδυάσεις ευθύνη και ψυχαγωγία έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί η πατρότητα να μην είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, όμως αυτοί οι μπαμπάδες φαίνεται πως έχουν βρει τον τρόπο με τα μικρά τους διαβολάκια…

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (21)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (22)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (2)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (3)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (4)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (5)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (6)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (7)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (8)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (9)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (10)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (11)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (12)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (13)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (14)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (15)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (16)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (17)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (18)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (19)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (20)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (23)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (24)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (25)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (26)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (28)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (29)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (30)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (31)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (32)

Μπαμπάδες που... έχουν τον τρόπο τους! (27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>