10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο
April 9, 2015 (No Comments) by AXa

1. Τα λευκά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν στα νύχια μας οφείλονται σε ανεπάρκεια ασβεστίου στον οργανισμό μας ή σε παλιό τραυματισμό στη δομή του νυχιού.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

2. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο μέσος άνθρωπος παράγει αρκετό σάλιο ώστε να γεμίσει δύο πισίνες.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

3. Κάθε 60 δευτερόλεπτα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια του οργανισμού μας διαγράφουν έναν πλήρη κύκλο στο κυκλοφοριακό μας.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

4. Τα ανθρώπινα κόκκαλα είναι 4 φορές πιο δυνατά από το τσιμέντο.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

5. Τα περισσότερα μωρά γεννιούνται με γαλάζια μάτια. Η έκθεση στις ακτίνες UV είναι αυτό που εμφανίζει αργότερα το πραγματικό τους χρώμα.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

6. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει αρκετό άνθρακα, ώστε να φτιάξουμε 1,000 μολύβια.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

7. Υπάρχουν 45 μίλια νεύρων στο ανθρώπινο σώμα.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

8. Οι μυς που ελέγχουν τα μάτια μας συστέλλονται περίπου 100,000 φορές την ημέρα.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

9. Καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας θα «ρίξουμε» περίπου 45 κιλά δέρματος.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

10. Το 20% του οξυγόνου και των θερμίδων που προσλαμβάνουμε, καταναλώνεται από τον εγκέφαλό μας.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο
April 9, 2015 (No Comments) by AXa

1. Τα λευκά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν στα νύχια μας οφείλονται σε ανεπάρκεια ασβεστίου στον οργανισμό μας ή σε παλιό τραυματισμό στη δομή του νυχιού.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

2. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο μέσος άνθρωπος παράγει αρκετό σάλιο ώστε να γεμίσει δύο πισίνες.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

3. Κάθε 60 δευτερόλεπτα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια του οργανισμού μας διαγράφουν έναν πλήρη κύκλο στο κυκλοφοριακό μας.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

4. Τα ανθρώπινα κόκκαλα είναι 4 φορές πιο δυνατά από το τσιμέντο.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

5. Τα περισσότερα μωρά γεννιούνται με γαλάζια μάτια. Η έκθεση στις ακτίνες UV είναι αυτό που εμφανίζει αργότερα το πραγματικό τους χρώμα.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

6. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει αρκετό άνθρακα, ώστε να φτιάξουμε 1,000 μολύβια.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

7. Υπάρχουν 45 μίλια νεύρων στο ανθρώπινο σώμα.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

8. Οι μυς που ελέγχουν τα μάτια μας συστέλλονται περίπου 100,000 φορές την ημέρα.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

9. Καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας θα «ρίξουμε» περίπου 45 κιλά δέρματος.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

10. Το 20% του οξυγόνου και των θερμίδων που προσλαμβάνουμε, καταναλώνεται από τον εγκέφαλό μας.

tilestwra.com | 10 πράγματα για το ανθρώπινο σώμα, που δε μας δίδαξαν στο σχολείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>