Αρχείο ανά Μήνα: October 2014

Τι μας αποκαλύπτει το κεφάλι της σφίγγας της Αμφίπολης;

Οι έρευνες στον τρίτο ταφικό θάλαμο οδήγησαν στην ανακάλυψη της κεφαλής της μίας από τις δύο Σφίγγες, που κοσμούσαν την είσοδο του εντυπωσιακού τάφου, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν τελικά έχει συλληθή και πως βρέθηκε μέσα στον τύμβο το κεφάλι. Το κεφάλι στρέφεται αρ..
By AXa | October 22, 2014 | (No) | 951

Αρχείο ανά Μήνα: October 2014

Τι μας αποκαλύπτει το κεφάλι της σφίγγας της Αμφίπολης;

Οι έρευνες στον τρίτο ταφικό θάλαμο οδήγησαν στην ανακάλυψη της κεφαλής της μίας από τις δύο Σφίγγες, που κοσμούσαν την είσοδο του εντυπωσιακού τάφου, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν τελικά έχει συλληθή και πως βρέθηκε μέσα στον τύμβο το κεφάλι. Το κεφάλι στρέφεται αρ..
By AXa | October 22, 2014 | (No) | 951